PUSAT KEBUGARAN “EMPIRE GYM” 5 LANTAI BAPAK TEDY JL; KALIURANG KM 9

share on:

Denah 3D

   

 

 

 

L. Bangunan : LT.1 98,2m2
L. Bangunan : LT.2 118,5m2
L. Bangunan : LT.3 112,8m2
L. Bangunan : LT.4 112,8m2
L. Bangunan : LT.5 112,8m2
LUAS BANGUNAN: 555,1m2

Anggaran Biaya : 1,8 M

Facebook Comments